ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม: “Empower Your Mental Health during COVID-19 Pandemic” โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

On 20 November 2021, the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University has arranged the training: “Empower Your Mental Health during COVID-19 Pandemic”, via Zoom Application. Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, honorably gave a welcome speech to the participants. The training was led by Asst. Prof. Dr. Wimolnun Putdivarnichapong and Asst. Prof. Dr. Supapak Phetrasuwan, lecturers from the Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing, Mahidol University. Speakers gave students advice and techniques for managing their mental health in order to adapt to their work and studies, and they also answered questions from students. The training was attended by 45 Thai and international students.

Further information regarding the “MU-FGS Mental Health Counseling Service” can be found on the website. https://graduate.mahidol.ac.th/inter/current-students/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล