ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรม Webinar EP 2: MUFGS Alumni Sharing session “Time management during thesis preparation” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Webinar EP 2: MUFGS Alumni Sharing session “Time management during thesis preparation” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom บรรยายโดยศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ Waleed Alahmad (คณะวิทยาศาสตร์) และ Silvia Indriastuti (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ภายในกิจกรรมผูบรรยายบอกเล่าแนวทางการวางแผน และการจัดการเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพ ร่วมตอบคำถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเคล็ดลับต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 คน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/Webinar_EP2

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล