ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Webinar หัวข้อ "Developing Global Youth Leadership from a Sustainable Development Prospective"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Webinar สำหรับศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Du Jie, Ph.D. ผู้อำนวยการ Office of International Cooperation and Exchange และคณบดี Overseas Education College of Chengdu University (CDU) เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Developing Global Youth Leadership from a Sustainable Development Prospective" และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม โดยท้ายกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมถามคำถามและแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล