ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Webinar: MU Current International Graduate Students: How to travel Thailand under Covid-19 situation

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Webinar: MU Current International Graduate Students: How to travel Thailand under Covid-19 situation ผ่าน Zoom App เพื่อให้คำแนะนำเเละตอบคำถามเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้มีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล