ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Sing for Indonesia, Pray for Indonesia

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Sing for Indonesia, Pray for Indonesia" ณ บริเวณตลาดนัดวันศุกร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศาลายา เพื่อร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันขับร้องบทเพลง พร้อมกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค จะมอบให้กับสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล