บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และครบรอบ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีการรับรางวัลและเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ในช่วงบ่าย โดยปีนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับรางวัลทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้


1) นางสุนันทา สระโพธิ์ทอง
2) นายเลอศักดิ์ ใจเลิศ
3) นายวีระชัย เขม้นงาน
4) นางสาววราภร จงแจ่ม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล