ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ครั้งแรกของประเทศไทย! อธิการบดี 25 สถาบันการศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเปิดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันในระดับบัณฑิตศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก ทคบร. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ผู้ลงนามคือ อธิการบดี 25 สถาบันการศึกษาสมาชิก ทคบร. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในฐานะพยานร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ที่ Website: https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email: cgau.gradmu@gmail.com

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่