คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม Webinar: Conquer the Future มิติใหม่ สู่ชัยชนะในโลกอนาคต

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน Webinar: Conquer the Future มิติใหม่ สู่ชัยชนะในโลกอนาคต จัดโดย GEN Thailand ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Tiger Academy ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยคณบดีฯ ร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อ Future of Health & Wellness: โอกาสในอนาคตของธุรกิจสุขภาพ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนำเทรนด์สุขภาพในปัจจุบันมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังร่วมแบ่งปันมุมมอง ความคิด ความรู้สู่อนาคตกับวิทยากรอีก 3 ท่าน ได้แก่ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC และคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ประธาน GEN Thailand และผู้ก่อตั้ง Tiger Academy

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล