ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ จัดโดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

จากนั้นทีมเจ้าหน้าที่จากงานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ระบบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติในปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย” และ “ระบบ E-Thesis Submission สำหรับนักศึกษาต่างชาติ” เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่