ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program MAP

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย A108 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางระบบ Cisco Webex Meeting

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่