ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบรองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเมียนมา (TBAM)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยังสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเมียนมา (Thailand Business Association in Myanmar (TBAM) เพื่อเข้าพบคุณวิทิตา ถิราพร รองนายกสมาคมฯ คุณทศทิศ รอดประเสริฐ รองนายกสมาคมฯ และคุณกิตติญา เริซ ผู้จัดการสมาคมฯ เพื่อสนทนาเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรบุคคล และการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเมียนมา รวมถึงความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการในอนาคต

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่