ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)

วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร. บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ผู้บริหารระดับสูง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) คุณชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ โดยเข้าพบปะเพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการในฐานะผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่