พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ San Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง San Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมพิธีลงนาม ฯ การลงนามครั้งนี้ ได้มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Rev. Fr. Nemesio D. Tolentin, OAR President of San Sebastian College – Recoletos เป็นผู้ลงนาม การลงนาม MOU ครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล