ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 48 ปีศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ. สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงิน เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แแก่สัตว์ทดลองฯ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่