ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่