ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 72 ปี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 72 ปี ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนบริจาคเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่