บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 10 ปี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 10 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาการวิจัยของ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล