ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเปิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ณ International University ประเทศกัมพูชา

วันที่ 25 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เข้าพบกับ H.E Prof. Dr. Sabo Ojano, MD, PhD. The President of Bolyno International Group Co., LTD ณ International University ประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเปิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสามารถเรียนได้ที่ International University ประเทศกัมพูชาได้ โดยมี เนื้อหา หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่