ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในพิธีเปิดอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม สุคนธ์ พูนพัฒน์ อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อบัณฑิตสำหรับอนาคต" วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นร่วมภ่ายภาพหมู่และเยี่ยมชมส่วนต่างๆของอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูรผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่