ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 22 ปี คล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 22 ปี การก่อตั้ง วิทยาลัยการจัดการ ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนด้านการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่