บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 กันยายน 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าพบ Ms. Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในประเทศบังกลาเทศ ณ สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล