ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม

บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะจากประเทศเนปาล

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย Dr. Khaga Nath Adhikari ให้การต้อนรับ Honourable Upendra Yadav รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจำประเทศเนปาล และผู้แทนจาก Kathmandu University และ Norvic Group

โดยวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ได้นำคณะ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจำประเทศเนปาล และผู้แทนจาก Kathmandu University และ Norvic Group ประเทศเนปาล เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของแต่ละคณะ และเพื่อศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่