กิจกรรม Fireside Chat - Study Options in Postgraduate Studies at Mahidol University

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Fireside Chat - Study Options in Postgraduate Studies at Mahidol University ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างได้ทราบเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและได้รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านช่องทางต่าง ๆ อันได้แก่ การเข้าศึกษาแบบปกติ การเข้าศึกษาผ่านโครงการ MAP-C และการเข้าศึกษาผ่านโครงการ Microcredentials โดยจัดบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีนักศึกษาปัจจุบันเป็นวิทยากร นอกจากนี้ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้เกียรติร่วมตอบคำถามจากผู้เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 95 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่