กิจกรรม Webinar EP1: MUFGS Student Sharing session “How to use EndNote” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Webinar EP 1: MUFGS Student Sharing session “How to use EndNote” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม EndNote ในการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิธีการใช้งาน ผ่านการบรรยายและแลกเปลี่ยนโดย Dian Yulianto นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/Webinar_EndNote

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่