ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และแนะนำการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมแนะนำทุนการศึกษา การสนับสนุน และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ” โดยมีศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการทำงาน กิจกรรมปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 950 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่