โครงการ MU Grad Webinar: Post-graduate study @ Mahidol University - Indonesian Perspective

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ MU Grad Webinar ในหัวข้อ "Post-graduate study @ Mahidol University - Indonesian Perspective" ผ่าน Zoom Meeting App โดยกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาชาวอินโดนีเซีย เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ข้อมูลหลักสูตร ขั้นตอนการรับสมัคร ทุนการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยผ่านการนำเสนอและแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ตรงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวอินโดนีเซีย 4 ท่าน คือ Ms. Rosabiela Irfa Andina (คณะวิทยาศาสตร์), Ms. Riris Sejati Adjiningsih (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้), Mr. Satrio Yudanto (คณะวิศวกรรมศาสตร์) และ Ms. Cathleen Ariella Simatupang (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ในการนี้ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมตอบคำถามแก่ผู้สนใจเข้าศึกษา โดยมีผู้สนใจชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 60 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่