โครงการอบรม "บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ" (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ" (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and Management Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงเทคนิคการทำงานกับกลุ่มคน Nowism และสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ และบริหารทีมงาน ต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่