โครงการอบรม Vlog จน "เป็นเรื่อง" Walk จน "เป็นราว"

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม Vlog จน "เป็นเรื่อง" Walk จน "เป็นราว" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media) ด้านการสอนศิลปะบำบัดและผลิตสื่อมัลติมีเดีย บริษัท Panta Creation Thailand เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงหลักการถ่ายทำวิดีโอและตัดต่อวิดีโอให้น่าติดตามในรูปแบบของ Vlog โดยมีนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่