โครงการ "มหิดลร่วมใจ เด็กไทยใฝ่รู้ คู่ชุมชน"

วันที่ 11 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ "มหิดลร่วมใจ เด็กไทยใฝ่รู้ คู่ชุมชน" ณ เทศบาลตำบลศาลายา โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาฯ พร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของบูธ องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น การตอบคำถามชิงรางวัล วิ่งเปี้ยวแยกขยะ โยนบอลลงตระกร้า สอยดาวลุ้นโชค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ รวมทั้งสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะจากเด็ก ๆ เป็นจำนวนมาก

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่