โครงการ Volunteer day Boomerang ตอน ขว้างแปรง (ทาสี) ใส่มือเธอ

น้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา (MU Youth for Next Step) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อทำความสะอาดและทาสีสะพานบัณฑิตวิทยาลัย (ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้มหิดล) ภายใ9hโครงการ Volunteer day Boomerang ตอน ขว้างแปรง (ทาสี) ใส่มือเธอ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่