ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ – ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ – ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ. ดร. มรกต ไมยเออร์ ประธานหลักสูตร ให้เกียรติแนะนำรายละเอียดของหลักสูตร และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวถึงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่