ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
ทัศนีย์ ทองทวี

รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ


Image Description
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
กฤตยชญ์ คงคติธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
ณัฐรดา ป๋อพริ้ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
นนท์ มหาวงศ์ตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
รัชพล โภคธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Image Description
วรัญชัย พนานุรักษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่