ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานรับนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ธัญวลัย สิริไพโรจน์

รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา


Image Description
กรรณิการ์ แสงศรี

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วีรยา จยาวรรณ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการศึกษา