ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ / วีซ่า และประกันสุขภาพและทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


Image Description
ลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ


Image Description
นรากร ตะพัง

นักประชาสัมพันธ์


Image Description
อัญชิสา สมัยกลาง

นักประชาสัมพันธ์


Image Description
ธนภัทร สิริไพโรจน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปวริศ เพชรจันทร์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปาริชาติ เกตุยงค์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
พรชิตา อยู่โพชนา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ชลญภัสส์ แสงเสน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
ทศพล อินทประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
วิชาญ ภิรมย์บัว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่