ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานศูนย์ภาษา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ธิติมนต์ เล็กอุทัย

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
วณฏ เงารังษี

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศรีวรรณา ขวัญชุม

นักวิชาการศึกษา


Image Description
อาณัติ ปาลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
David Wafula Waswa

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Gina Masbad Nunez

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Van Khua Piang

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
ฮาร่า เอสพิริตู

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
สุดคนึง สหะเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
พรทิพย์ นิสสะ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


Image Description
สปันนา ศรีเวียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป