บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม

วันที่ 5 - 8 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายใต้โครงการ 2020 Cultural Exchange Program in Thailand จาก Office for International Study Programs (OISP), Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม นำโดย Nguyen Huynh Thong Deputy Director of OISP พร้อมคณะ

วันที่ 6 มกราคม 2563 คณะศึกษาดูงานเข้าร่วมโครงการ Creative Design Thinking ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงานเข้าร่วมกิจกรรม Thai Culture Learning : Cooking Class เพื่อฝึกทำอาหารไทย

นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เยาวราช วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายระหว่างไทยและเวียดนาม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่