นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "บริหารเงินอย่างไรให้เติบโต"

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "บริหารเงินอย่างไรให้เติบโต" ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย กรมสรรพากร ภายในโครงการจัดให้ความรู้เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ความเข้าใจต่อการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ และการบริหารจัดการทางภาษี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก