นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ "Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ "Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" ครั้งที่ 3 วันที 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา