นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "มหิดลอาสาทำความดี ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ "มหิดลอาสาทำความดี ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งจัดโดยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ในการประสานงานกับพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น 4 ครั้ง คือ ในวันที่ 6, 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจัดให้มีกิจกรรม ปฐมวัยชอบใช้ภาษาอังกฤษ, กิจกรรมแยกแลกยิ้ม และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย