นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ Volunteer day Boomerang ตอน ขว้างแปรง (ทาสี) ใส่มือเธอ

น้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา (MU Youth for Next Step) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อทำความสะอาดและทาสีสะพานบัณฑิตวิทยาลัย (ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้มหิดล) ภายใ9hโครงการ Volunteer day Boomerang ตอน ขว้างแปรง (ทาสี) ใส่มือเธอ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562