นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "ทำบุญเดือนเกิด"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "ทำบุญเดือนเกิด" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ MLC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล