นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานมหิดลวิชาการ "เปิดบ้านมหิดล" ประจำปี 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดงาน มหิดลวิชาการ "เปิดบ้านมหิดล" ประจำปี 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะนำการศึกษา การรับสมัครเข้าเรียน โครงการเรียนล่วงหน้าในระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมปลดปล่อยจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการประดิษฐ์ผลงาน คัดลอกสำเนาภาพถ่ายขาว-ดำ ลงในสติกเกอร์ใส โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทดลองด้วยตนเอง และนำผลงานกลับบ้านเป็นที่ระลึก วิทยากรโดย คุณคำรณ ไพศาลพัฒนกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล