บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย Dr.Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส แก่ทางสถาบันฯ