บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันโภชนาการ เนื่องในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย