บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน ครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล