บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 2 ทศวรรษสัตวแพทย์ มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง "ปานเทพ รัตนากร"

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 22 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ในงาน 2 ทศวรรษสัตวแพทย์ มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง "ปานเทพ รัตนากร" ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา