บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ ผศ.ดร. วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครบรอบการก่อตั้ง 49 ปี ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษา เพื่อให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรมแต่ขาดทุนทรัพย์ 11 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล