บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบการก่อตั้ง 47 ปี ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษา เพื่อให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในโรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมด้วย