บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 22 ปี คล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 22 ปี การก่อตั้ง วิทยาลัยการจัดการ ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนด้านการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ