บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 35 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 35 ปี ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา